Διαγωνισμός Arkocaps

Όροι συμμετοχής

1. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Συστεγαζόμενα Φαρμακεία Καλλιρρόης Βελετάκου και Ιωάννη Μαχαίρα ΟΕ, pharmacydepot cure and care, www.pharmacydepot.gr, όπως και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2. Ο διαγωνισμός αρχίζει στις 26  Ιουνίου 2020 και λήγει στις 6 Ιουλίου 2020.

3. Εκ των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, θα αναδειχθούν με κλήρωση 6 νικητές που θα κερδίσουν:

1 Arkocaps Ανανάς 45caps.

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2020 στα γραφεία της ομόρρυθμης εταιρείας Συστεγαζόμενα Φαρμακεία Καλλιρρόης Βελετάκου και Ιωάννη Μαχαίρα Ο.Ε. (Αετιδέων 6-8, Χολαργός) . Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στο site της εταιρείας και στο ηλεκτρονικό περιοδικό αυτής magazine depot την ίδια ημέρα. Επιπλέον, ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω facebook και μπορεί να επικοινωνήσει στο +302130099259 προκειμένου να ενημερωθεί για την παραλαβή του δώρου του.

5. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι το διπλό like στη σελίδα της εταιρείας στο facebook και στην ανάρτηση του διαγωνισμού,  μέχρι 6 Ιουλίου 2020.

7. Οι συμμετέχοντες δύνανται να λάβουν μέρος μόνο μία φορά στο διαγωνισμό. Η δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών έχει αποκλειστεί.

8. Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές.

9. Η παραλαβή των εμπορευμάτων θα γίνει από τη διεύθυνση του καταστήματος www.pharmacydepot.gr , Αετιδέων 6-8, 15561, Χολαργός, Αττικής. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αδυνατούν να παραλάβουν τα προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα θα γίνεται μία αποστολή χωρίς χρέωση σε διεύθυνση αποστολής που θα δηλώσουν. Οι νικητές του διαγωνισμού θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους εφ’ όσον τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ.) έχουν επαληθευτεί και εφ’ όσον επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Μπορούν ωστόσο να εξουσιοδοτήσουν νομίμως κάποιον προκειμένου να τα παραλάβει αντ’ αυτών. Οι νικητές του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν ή να τους αποσταλούν τα δώρα τους μέχρι και τη 20η Ιουλίου 2020καταληκτική ημερομηνία μετά το πέρας της οποίας χάνουν το δικαίωμα απόκτησης δωρεάν των προϊόντων τους. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων, εφόσον η αποστολή γίνει εντός Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό επιβαρύνονται με τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τη συνεργαζόμενη ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών.

10. Η διοργανώτρια εταιρεία καθώς επίσης και το www.pharmacydepot.gr  ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή περιουσιακή βλάβη ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία/δαπάνη προκληθεί στον νικητή ή/και τον συνοδό του από την λήψη του δώρου ή και την ακύρωση ή αναβολή πραγματοποίησης αυτού.

11. Με δεδομένο ότι η διοργανώτρια εταιρεία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα επεξεργάζεται προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, email), αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του διαγωνισμού, (δημοσιοποίηση του ονόματος των νικητών στο site και στις σελίδες του σε sites κοινωνικής δικτύωσης), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες συναινούν συμμετέχοντας στο διαγωνισμό ότι τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στο προφιλ τους στο facebook (ονοματεπώνυμο) θα συλλεχθούν και επεξεργαστούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Αν για οποιαδήποτε λόγο κάποιος διαφωνεί με τη συλλογή των στοιχείων του μπορεί να στείλει μήνυμα στο inbox και να διαγραφεί από τη λίστα συμμετεχόντων.

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της εταιρείας τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email) και την επεξεργασία τους από τη διοργανώτρια εταιρεία. Η δε αποδοχή του δώρου συνιστά συγκατάθεση του νικητή για τη χρήση του ονόματός του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων κατά τα παραπάνω. Οι νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της διοργανώτριας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.

13. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του συμμετέχοντα δε μπορούν επαληθευτούν αποκλείεται από το δικαίωμα απολαβής των δώρων του.

14. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του.

15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων του.

Σχόλια αναγνωστών

Γράψτε το σχόλιο σας

Αφήστε το σχόλιο σας

53 Σχόλια αναγνωστών

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΈΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ. ΚΑΛΉ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΛΕΝΗ Κ. στις 05/07/2020

  ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΑΓΓΕΛΙΚΗ στις 04/07/2020

  Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμου

  Καταχωρήθηκε από τον/την Μαρια Φωτοπουλου στις 03/07/2020

  Αποδέχομαι τους όρους!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Καλλιόπη Δημητρακοπούλου στις 01/07/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

  Καταχωρήθηκε από τον/την SOTIRIS LATHOURIS στις 30/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΠΑΤΡΑ στις 30/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την Αναστασία Ζιάκου στις 30/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού σας ευχαριστούμε πολύ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Σταυρούλα στις 30/06/2020

  Like Σας ευχαριστούμε πολύ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Maria Oikonomidi στις 30/06/2020

  Σας ευχαριστούμε!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ευδοκία Τσόγκα στις 29/06/2020

  Υπέροχο δώρο ευχαριστούμε πολύ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Apostolos Totis στις 29/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Δήμητρα Σάλτη στις 29/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Δήμητρα Σάλτη στις 29/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Δήμητρα Σάλτη στις 29/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Δήμητρα Σάλτη στις 29/06/2020

  Υπέροχο δώρο!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Βίκυ κυριαζουδη στις 29/06/2020

  Αποδέχομαι τους ορους του διαγωνισμου.

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΙΦΤΙΚΓ στις 29/06/2020

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΡΙΑ ΠΆΠΑΡΗ στις 29/06/2020

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΡΙΑ ΠΆΠΑΡΗ στις 29/06/2020

  Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μας κάνετε ένα τόσο υπέροχο δώρο!!!!Να είστε πάντα καλά!!!!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ευαγγελία Χατζηκωνσταντη στις 29/06/2020

  Σας ευχαριστούμε πολύ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ειρήνη Στεργίου στις 28/06/2020

  Eyxaristoume polu

  Καταχωρήθηκε από τον/την Zacharoula στις 28/06/2020

  Αποδεχομαι τους ορόυς

  Καταχωρήθηκε από τον/την Γρηγοριαδου ευθυμια στις 28/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την Χρυσή βαρβακη στις 28/06/2020

  Αποδεχομαι τους ορους του διαγωνισμουΕυχαριστουμε πολυ!!Καλο καλοκαιρι με χαμογελα!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Anastasia Flokli στις 28/06/2020

  Αποδεχομαι τους ορους

  Καταχωρήθηκε από τον/την Αγαλιανου ιφιγενεια μαρια στις 27/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού σας

  Καταχωρήθηκε από τον/την Θεοδώρα Κολοκούρα στις 27/06/2020

  ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΟΛΟΨΥΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΡΙΑ ΠΆΠΑΡΗ στις 27/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ασπασία Καραογλανη στις 27/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού Υπέροχο δώρο ευχαριστούμε πολύ!

  Καταχωρήθηκε από τον/την Maria Fouka στις 27/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την Σωτήρης Ζιάκας στις 27/06/2020

  Ευχαριστούμε τέλειο δώρο. Αποδεχομαι τους όρους του διαγωνισμού....

  Καταχωρήθηκε από τον/την Κουκα ιωαννα στις 27/06/2020

  Απόδεχομαι τούς όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την Fenia delinhka στις 27/06/2020

  Τέλειο!!αποδέχομαι τους ορους

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ακριβη Χατζηθεοδωριδου στις 27/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους

  Καταχωρήθηκε από τον/την Κατερίνα Δεδούση στις 27/06/2020

  super kales poliseis

  Καταχωρήθηκε από τον/την Lefteris Hamalidis στις 26/06/2020

  Αποδεχομαι τους ορους

  Καταχωρήθηκε από τον/την Αγνη Πασχαλιδου στις 26/06/2020

  Ευχαριστούμε!!!! Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού

  Καταχωρήθηκε από τον/την Ευμορφια Κ στις 26/06/2020

  Ευχαριστουμε για την υπεροχη προσφορα σας

  Καταχωρήθηκε από τον/την Αλεξανδρα Τσεκα στις 26/06/2020

  Υπέροχο προϊόν σας ευχαριστούμε πολύ.

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ στις 26/06/2020

  Ευχαριστούμε πολύ για το δώρο σας!!!! Εύχομαι να είμαι η τυχερή

  Καταχωρήθηκε από τον/την Μοσχοβακη Αργυρή στις 26/06/2020

  Ευχαριστούμε πολυ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Flora Gerardi στις 26/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ στις 26/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού ευχαριστούμε πολύ

  Καταχωρήθηκε από τον/την Μαίρη Σιάχρα στις 26/06/2020

  Ωραιοοοοοο!! Λες να κερδίζω και εγω μια φορά. . Ευχαριστούμε για την ευκαιρια

  Καταχωρήθηκε από τον/την Chantal koulouris στις 26/06/2020

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΡΙΔΟΥ στις 26/06/2020

  ωραίο και χρήσιμο δώρο ευχαριστούμε

  Καταχωρήθηκε από τον/την ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ στις 26/06/2020

  Αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού